Custom Search

การจัดการ
การจัดการเลี้ยงกวาง

 

 

 

 

สภาพพื้นที่ในการเลี้ยงกวาง
- พื้นที่ในการเลี้ยงกวางควรเป็นที่ดอน หรือหากเป็นพื้นราบไม่ควรมีน้ำขังแฉะจนเป็นโคลนตม
- ลักษณะแปลงที่ปล่อยเลี้ยงกวางควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีแปลงไม่น้อยกว่า 3 แปลง เพื่อแยกเลี้ยงกวางระยะ
.. อุ้มท้องกับแม่เลี้ยงลูกกวางหย่านมและกวางที่โตเต็มที่
- ควรมีทางวิ่ง (race way) ระหว่างทุกแปลงสำหรับใช้ต้อนกวาง
- ควรมีต้นไม้ใหญ่ในแปลง หรือที่ให้ร่มเงาและไว้หลบซ่อนระวังภัย เนื่องจากกวางเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย เมื่อตกใจจะ
.. กระโจนไปตามแนวรั้วชนบาดเจ็บ
- ควรเลี้ยงกวางให้ห่างจากฟาร์มแกะและสุกรอย่างน้อย 1 กิโลเมตร เนื่องจากอาจจะติดเชื้อโรค Malignant catarrh
.. จากแกะและอาจจะติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยจากสุกรได้
- ถ้าเป็นไปได้ควรนำตัวอย่างดินส่งตรวจเชื้อพิษ และเชื้อแอนแทรกซ์
- การล้อมรั้วกวางขอบล่างให้ติดพื้นดินและใช้เส้นรั้วลวดหนามขึงติดกับพื้นดินป้องกันสุนัขเข้ามาทำร้ายกวางควรมี
.. รั้วรอบนอกสูงไม่น้อยกว่า 1.9เมตร และใช้รั้วที่มีความยืดหยุ่นได้ดี ป้องกันกวางได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งชนกระแทก
- หากเลี้ยงกวางจำนวนมากควรมีคอกคัดกวาง (deer yard) และมีซองบังคับตัวกวาง (deer crush)เพื่อสะดวกในการ
.. จัดการเช่นคัดกวางสำหรับแบ่งฝูง ชั่งน้ำหนัก ตัดเขา หรือทำวัคซีน
- แม่กวางก่อนและหลังคลอด ควรแยกเลี้ยงในแปลงที่มีร่มเงาหรือมีไม้สูงเพื่อใช้เป็นที่หลบคลอดลูก

ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
1.เลี้ยงแบบขังกรง
- กวางอุ้มท้องใกล้คลอดและเลี้ยงลูกใช้พื้นที่ 100 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว
- กวางขนาดอื่นๆ ใช้พื้นที่ 50 ตร.ม. ต่อ 1 ตัว
2. เลี้ยงแบบปล่อยแปลงคิดตามปริมาณความต้องการอาหาร (วัตถุแห้ง)
- ลูกกวางอายุต่ำกว่า 6 เดือน กินอาหารวันละ 1.1 กก./ตัว
- กวางเพศผู้ อายุ 18 เดือน 1.5 กก./ตัว
- กวางเพศเมียเต็มวัย 1.0 กก./ตัว
- แม่กวางเลี้ยงลูก 1.4 กก./ตัว
3. แม่กวางก่อนและหลังคลอดควรแยกเลี้ยงในแปลงที่มีร่มเงาหรือมีพืชพรรณไม้สูง เพื่อใช้เป็นที่หลบสำหรับคลอดลูก

อาหารและการให้อาหารกวาง
โดยปกติแล้วกวางจะกินอาหารอย่างรีบร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูที่คอยจ้องจะทำร้ายกวางจะรีบกินแล้วหลบไปยังที่ซ่อนตัวจากนั้นก็จะขยอกอาหารออกมาเคี้ยวเพื่อบดให้ละเอียดแบบนี้เรียกว่า การเคี้ยวเอื้องอาหารของกวางในฟาร์มเลี้ยงกวางเนื่องจาก กวางเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแบบเดียวกับ โค กระบือ แพะ แกะ ในประเทศนิวซีแลนด์ก็เลี้ยงกวางแทนแกะที่มีรายได้ต่ำกว่าจึงเลี้ยงกวาง ด้วยอาหารที่เลี้ยงแกะนั่นเอง คือใช้หญ้าเป็นหลัก มีใบไม้และผลไม้ราคาถูกบ้างก็เล็กน้อย หรือแทบไม่ได้ให้เลยแต้เน้นเรื่องอาหารแร่ธาตุต่างๆกับมีอาหารข้นเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องนำแร่ธาตุอาหารไปสร้างเขาขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่และสมบูรณ์เต็มที่หลังการผลัด และสร้างเขาอ่อนขึ้นมาใหม่แต่โดยทั่วไปแล้วก็เลี้ยงแบบ โคกระบือ แพะ แกะ นั่นเอง

อาหารหยาบ
กวางเป็นสัตว์ที่สามารถกินพืชอาหารสัตว์ได้เกือบทุกชนิด ผู้เลี้ยงกวางควรมีพืชอาหารสัตว์สำรองไว้ให้เพียงพอเนื่องจากถ้ากวางได้รับอาหารหยาบที่มีคุณภาพเพียงพอแล้วจะช่วยลดต้นทุถนค่าหารข้นได้อีกทางหนึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของกวางในระยะแรกของการเลี้ยงกวางจะออกแทะเล็มพืชหญ้าและกินอาหารข้นในตอนเย็นและกลางคืนช่วงกลางวันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มซ่อนตัวใต้ร่มเงาไม้เนื่องจากกวางยังมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าระวังภัยอยู่ กวางกินหญ้าได้ทุกชนิดแต่ควรระวังหญ้าซิกแนล หากให้กินอย่างเดียวทุกวันอาจได้รับเชื้อรา หรือสารพิษ Saponin กวางจะเลือกกินส่วนของใบหญ้าไม่ชอบกินสวนก้านและจะกิน ใบไม้หรือวัชพืชบางชนิดชนิดใบไม้ที่กวางสามารถกินได้ เช่น ใบมะขามเทศ ใบกก ใบกล้วย ใบพุทรา ใบมะกอกป่า ใบกระถิน ใบขนุน ใบบีบ ใบตะคล้าใบไมยราบ และใบพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆชนิดใบไม้ที่กวางไม่กิน ได้แก่ ใบสาบเสือ ใบหนาด ใบคันทา ใบดอกรัก ใบตีนกา ใบยอดอ้อย และใบต้นสบู่

อาหารข้น
ในช่วงฤดูแล้งที่ขาดแคลนหญ้าสด ช่วงกวางตั้งท้อง ช่วงให้นมลูก และกวางที่ป่วยอ่อนแอ ควรเสริมอาหารข้น โดยจะใช้อาหาร โคนมโปรตีน 16-18% ให้กินวันละ 1% น้ำหนักตัว ให้อาหารเสริมประเภทอาหารข้นหรืออาหารเม็ดนั้น ควรจะเริ่มจากจำนวนน้อย เป็นการแนะนำให้กวางได้รู้จักกับอาหารข้นระยะหนึ่งก่อนโดยอาจจะผสมไปกับพืชอาหารสัตว์ที่กวางกินอยู่ตามปกติเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงเพิ่มปริมาณอาหารขึ้นเรื่อยๆ ทีละน้อยจนกว่ากวางจะยอกรับได้เต็มที่ ซึ่งก็คือ อาหารข้นสัดส่วนไม่เกิน 50% ของปริมาณอาหารทั้งหมดต่อวันโดยอีกครึ่งหนึ่งก็ยังคงเป็นพืชอาหารสัตว์เช่นเดิม การทำเช่นนี้เป็นการให้เวลาแก่จุลชีพในกระเพาะ ได้มีเวลาปรับตัวให้เข้ากับชนิดของอาหารที่ต่างไปจากเดิมได้ หากไม่ระมัดระวังในช่วงนี้กวางอาจตายได้ สำหรับสูตรอาหารนั้น สามารถใช้สูตรอาหารโคเนื้อได้

การให้อาหาร
1. การเลี้ยงแบบขังกรง ตัดพืชอาหารสัตว์มาให้กิน
- ต้องมีพืชอาหารให้กินอย่างพอเพียงตลอดเวลา
- ควรมีแหล่งพืชอาหารอย่างน้อย 2-3 แหล่ง
- รางอาหารควรยาวพอให้กวางได้กินทุกตัว ไม่เบียดกัน
- ควรตัดพืชอาหารให้กินหลายๆ ชนิด และตัดหญ้าสดให้กินทุกวัน
2. เลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
- ควรมีแปลงหญ้าหมุนเวียนอย่างเพียงพอ (ไม่ควรน้อยกว่า 3 แปลง)
- ควรปลูกหญ้าไว้อย่างน้อย 2 ชนิด (ชนิดละแปลง)

การให้น้ำ
- ควรมีน้ำที่สะอาดให้กินตลอดเวลา
- ภาชนะที่ใส่น้ำไม่ใหญ่เกินไปหรือสูงเกินไปทำให้ลูกกวางกินไม่ได้

การป้องกันโรค
- หากวางป่วย ควรแยกออกจากฝูง และปรึกษาสัตว์แพทย์
- ควรแยกวางที่ได้มาใหม่ กักไว้สักระยะหนึ่ง (ประมาณ 1 เดือน) ตรวจดูอาการ
- รักษาความสะอาดในโรงเรือน รางอาหารและน้ำอย่าให้กวางถูกขังในคอกที่อับชื้นและสกปรกโดยเฉพาะในตอนกลางคืน
- แหล่งน้ำสะอาดเพื่อป้องกันตัวกลางของพยาธิใบไม้ในตับ
- ทำการทดสอบวัณโรค (Tuberculin test) ปีละครั้ง

 

   

Custom Search