Custom Search

ข้อมูลกวาง
ทำความรู้จักกับ “กวาง”

 

 

                กวางมีบทสำคัญต่อการตำรงชีวิตของมนุษย์มาช้านานแล้ว ตั้งแต่ยุคที่มีการล่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร เอาหนังมา ทำเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาได้มีการนำกวางมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อบริโภคเนื้อ และเป็นเกมกีฬาของคนชั้นสูงและมีการพัฒนาขึ้นมาจนเกิด เป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงกวาง หรือฟาร์มกวาง กวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เกษตรกรเริ่มให้ความสนใจมากเนื่องจากมีความ เป็นไปได้มากในการเลี้ยงเป็นเชิงการค้า เพราะกวางสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างในทวีปยุโรปและอเมริกาถือว่ากวางเป็นสัตว์ มีความสำคัญ เพราะประชาชนนิยมบริโภคเนื้อกวางกันมาก เนื้อกวางนั้นเกือบจะทั่วโลกถือว่าเป็นเนื้อที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ประกอบกับหาได้ค่อนข้างยากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ จึงทำให้มีราคาค่อนข้างแพง และถือเป็นเนื้อที่ให้คุณทางอาหารค่อนข้าง สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ เป็นเนื้อที่มีปริมาณไขมันต่ำ มีแต่เนื้อแดงล้วนๆ เช่น เขาอ่อน เนื้อที่มีโปรตีนสูง แต่โคเรสเตอรอลต่ำที่สำคัญคือรสชาติดี ให้ความรู้สึกร่วมสมัยได้มากกว่าเมื่อได้รับประทานเนื้อกวางหนังเมื่อฟอกแล้วมีความนิ่ม มากและมีความเหนียวทนทาน ส่วนหางและเอ็นสามารถขายได้ซึ่งมีคุณสมบัติรองจากเขาอ่อน
                กวางเป็นสัตว์กีบมีสี่กระเพาะ สามารถกินหญ้าใบไม้ต่างๆ ได้หลายชนิดและยังสามารถแทะเปลือกต้นไม้เป็นอาหารได้ ด้วยกวางไม่มีถุงน้ำดียกเว้นกวางพันธุ์มัสค์ที่มีถุงน้ำดี
                นิวซีแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่เลี้ยงกวางกันมาก พัฒนามากว่า 20 ปี มีกวางประมาณ 1.3 ล้านตัวสามารถส่งออก เนื้อ กวางเป็นมูลค่า 1,900 ล้านบาท/ปี กวางที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นพันธุ์กวางเขตหนาว เช่น กวางแดง(Red deer) กวางวาปิติ(Wapiti or Elk deer) และกวางฟอลโลว(Fallow deer)
            ในประเทศออสเตรเลียมีการเลี้ยงกวางคล้ายคลึงกับประเทศนิวซีแลนด์ แต่ได้มีการนำเข้ากวางเมืองร้อน คือ กวางโมลัดกัน ของประเทศอินโดนีเซีย เข้าไปเลี้ยงบริเวณรัฐควีนสแลนด์
              ในทวีปเอเชีย ก็มีการเลี้ยงกวางในประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนาม และล่าสุดประเทศมาเลเซียได้นำเทคโนโลยี เข้ามาจากนิวซีแลนด์และนิวคาลิโดเนีย ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงกวางเนื้อเป็นการค้าจึงควรจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นอาชีพหนึ่ง
                การเลี้ยงกวางในประเทศไทยได้ทำกันมานานแล้ว เป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งดำเนินการโดยกรม ป่าไม้ และมีการเลี้ยงกวางในสวนสัตว์ตามจังหวัดต่างๆ เกือบทั่วประเทศ การเลี้ยงกวางเพื่อเป็นการค้าเช่นเดียวกับการเลี้ยงปศุสัตว์ อื่นมีอยู่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในอดีตที่ผ่านมามีข้อจำกัดที่ว่า กวางเป็นสัตว์ป่ามีกฎหมายคุ้มครอง ซึ่งไม่สามารถนำมาเลี้ยง เพาะขยายพันธุ์ได้อย่างเปิดเผย เพราะผิดด้านตัวบทกฎหมาย กระทั่งในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ ซึ่งอนุญาตจากกรมป่าไม้
                กวางที่มีถิ่นกำเนินอยู่ในประเทศไทยและมีการเลี้ยงกันไว้ดูเล่น ได้แก่ เนื้อทราย และกวางป่าหรือกวางม้ามีอยู่น้อยมาก มีเกษตรกรที่เลี้ยงกวางป่าเพื่อตัดเขาอ่อนจำหน่ายโดยได้ราคาสูงถึง 12,000 บาท/กก. และกวางป่าน่าจะเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในการ เพาะเลี้ยงสำหรับประเทศไทย แต่มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถจะหากวางป่าจำนวนมากพอที่จะมาเริ่มในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ เลี้ยงเพื่อเป็นการค้า และในปัจจุบันได้มีเอกชนหลายๆ รายที่มีความสนใจในการเลี้ยงกวางได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์กวางแห่ง ประเทศไทยจำกัดขึ้น
                อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากวางยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเทศไทย เพราะยังไม่มีการเลี้ยงอย่างเป็นล่ำเป็นสันดังเช่นปศุสัตว์ ประเภทอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่มีความเหมาะสมในการทำธุรกิจด้านนี้ เพราะ อย่างน้อยในป่าธรรมชาติหลายแห่งยังมีกวางอยู่มาก แสดงว่าเมืองไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของกวาง

 

                กวางแดง มีถิ่นกำเนิดในยุโรป มีขนสีน้ำตาลแดง มีขนาดใหญ่
                      

ชื่อสามัญ : Red deer
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cervus elaphus
ส่วนสูง : 120-150 ซม.
น้ำหนัก : 95-300 กก.
ระยะอุ้มท้อง : 233 วัน
ฤดูกาลผสมพันธุ์ : พ.ค.-มิ.ย.


                เป็นกวางที่ชอบอยู่รวมฝูง ไม่ปะปนกับกวางพันธุ์อื่นไม่ค่อยตื่นตกใจมากนัก นิสัยค่อนข้างเชื่องโดยเฉพาะตัวเมีย แต่ตัวผู้จะยังคงตื่นคนอยู่ ตัวเมียจะเป็นตัวนำฝูงเมื่อมีการไล่ต้อน ชอบลงแช่น้ำในเวลากลางวัน กวางชนิดนี้มีรูปร่างและกิ่งเขาคล้าย คลึงกันและพบอยู่กระจัดกระจายรอบโซนอบอุ่นและโซนหนาวของโลก ตั้งแต่พวกกวางวาปิติในทวีปอเมริกาเหนือ กวางเรดเดียร์ใน ทวีปยุโรป พวกกวางบาราลในทิเบต และภาคเหนือของจีน มีแบ่งเป็นชนิดย่อยออกไปราว 23 ชนิดย่อย หรือมากกว่านั้น
                กวางในกลุ่มนี้มีกิ่งเขาคล้ายคลึงกัน คือมีกิ่งรับหมายื่นออกไปข้าหน้า กิ่งเบซ กิ่งเทรส ตอนปลายเขาก็มีกิ่งแตกออกไปอีก 3-5 กิ่ง เรียกว่ากิ่งปลาย พวกกวางในกลุ่มนี้มีกวางวาปิติ ซึ่งฝรั่งเรียกกวางใหญ่ในอเมริกาเหนือว่ากวางวาปิติตามคำของชาว อินเดียแดงนั้น เป็นกวางที่มีความสูใหญ่ และมีลำเขาใหญ่ที่สุดในชนิดเดียวกัน
                กวางแดงเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์เป็นฤดูโดยการตอบสนองต่อช่วงแสง โดยจะเป็นสัดและผสมพันธุ์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประ มาณ 18 วัน ลูกกวางจะคลอดลูกตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลูกกวางแรกเกิดจะมีน้ำหนักประมาณ 6-10 กิโลกรัม จะเลี้ยงลูกประมาณ 3 เดือน และหย่านมประมาณเดือนมีนาคมก่อนการผสมพันธุ์ในปีถัดไป โดยมีน้ำหนักประมาณ 100-110 กิโลกรัม
                กวางแดงจะเข้าสูวัยเป็นหนุ่มสาวเมื่ออายุประมาณ 14-16 เดือนกวางสาวจะเข้าสูฤดูผสมพันธุ์และให้ลูกตัวแรกเมื่อ อายุได้ 2 ปี

   

Custom Search